SAMARBETEN

 

Contacts. These guys I like to work with

Mikael Södersten, Wilderness Films New York   http://www.wildernessfilms.us/
NAPA Grönland/Nordiska ministerrådet   https://www.napa.gl/news/napa-nordens-institut-gronland-er-en-kulturinstitution-nordisk-ministerrad-4/
film.gl  Grönländska filmarbetarföreningen
Hivshu Peary Nixiwaka, artist, översättare
Ivalo Egede, Nuuk, informatör, Nuuk
Staffan Julén, regissör, forskare Institutet för framtidsstudier
Peter Sundberg, skådespelare, dramaturg
Susanne Andreasen, producent, chef Nationalteatern Nuuk  http://www.eventvaerket.dk/
Nina Skydsberg Jacobsen, producent, Nuuk  http://paninoir.gl/
Varste Mathaeussen, skådespelare, ledare för Skuespillerskolen, Nuuk
Otto Rosing, regissör, Köpenhamn
Susanne Falk, FAD, scripta, Köpenhamn
Eric Sterling Collins, screenwriter, adviser Frankrike http://www.eric-collins.com
SOURCES 2, Berlin http://www.sources2.de/
Film Camp Norge http://www.filmcamp.no/
Tove Alsterdal, författare www.tovealsterdal.se
Filminstitutet, http://www.sfi.se
Filmpool Nord http://www.filmpoolnord.se
Östgötateatern  http://www.ostgotateatern.se/
Centrum för dramatik, Stockholm http://www.centrumfordramatik.se/
Stockholms Konstnärliga Högskola, http://www.uniarts.se/
Fredrik Edfeldt, regissör
Robert Melo, regissör
Torbjörn Lindberg, skådespelare, regissör, lektör
Kjell Sundstedt, manusförfattare, dramaturg
Kajsa Gordan, författare http://www.kajsagordan.com
Lasse Ermalm, Ermalms Egenart, grafisk kommunikation www.ermalmsegenart.se
Intercult  http://www. intercult.se