FLOW WRITING

WORKSHOPS OCH KOMPETENSUTVECKLING

Glöm skrivkramp och skrivmotstånd. Skriv bättre och mer effektivt. Skriv med glädje!

YlvaHuvudtappatTar det emot att skriva? Skjuter du upp det du borde göra? Tar det alltför lång tid? 

ALLT FLER UTTRYCKER SIG IDAG I SKRIFT - allt fler förväntas skriva i sitt arbete. Ineffektivt skrivande är en tidstjuv som kan vara svår både att tackla och att prata om. Ineffektivt skrivande utgör dock en belastning och växande kostnad inom företag och organisationer.

En dansk universitetsundersökning slår fast att 90 procent av akademiskt skrivande personer skjuter upp sitt skrivande. När man väl fått upp farten agerar man ofta kontraproduktivt och skapar avbrott. Närmare hälften av dessa avbrott innebär att skrivandet inte återupptas under resten av dagen.

YlvaNikiSkulpturVill du syresätta ditt projekt? Vill du effektivisera din arbetsplats?  Ge dig själv eller dina studenter en skrivinjektion? Vill du skriva mer effektivt, bättre och med glädje?  

FLOW WRITING Sverige vänder sig till skrivande personer i vid mening, såväl konstnärligt verksamma som studenter, forskare, chefer, arkitekter, administratörer, jurister, pedagoger, präster, entreprenörer –  och alla andra som önskar högre effektivitet och lätthet i sin egen skrivprocess. Den bärande idén är enkel. Lustfyllt skrivande genererar fler impulser, mer material och högre kvalitet. Vi arbetar med att öppna för det flöde vi alla har. Och samtidigt öva upp förmågan att snabbt sortera.

YlvaSkuggor2Hämta detaljerad info-pdf för Flow writing workshop>>

 

SKRIVMARATON vänder sig till skrivande personer med pågående projekt, som genomgått flow writing workshop eller liknande.  Här sker arbetet mer koncentrerat i vars och ens projekt, med fördjupning, perspektiv och syresättning. I växelverkan med korta föreläsningar och processreflektion.

Hämta detaljerad info-pdf för Skrivmaraton>>

 

KOMPETENSUTVECKLING FLOW WRITING FÖR FÖRETAG OCH INSTITUTIONER. Vi skräddarsyr den kompetensutveckling inom Flow writing ni behöver. Exempelvis kick off, personalvård, personalutveckling, kvalitetshöjning. Vi kan
f n ta grupper på mellan 5 och 70 personer.

Hämta detaljerad info-pdf för Kompetensutveckling Flow writing>>

 

KOMPETENSUTVECKLING FILM SOM VERKTYG FÖR FÖRETAG OCH INSTITUTIONER. Vi handleder kort idébaserad manus- och filmproduktion, som en del i företags arbete med att initiera processer, exempelvis kring utformning av värdegrund, likabehandling, hållbarhets- och CSR-policy.

Hämta detaljerad info-pdf för Kompetensutveckling Film som verktyg>>